Hakkımızda

Genç Savunma, avukatların sorunlarına çözüm bulmak için kurulmuş gruplar üstü bir dayanışma platformudur. Genç Savunma, barodaki tüm gruplara ve adaylara eşit mesafededir. Amacı, genç avukatların bir araya gelerek meslekte yaşanan sorunları doğru bir şekilde tespit edebilmelerini ve ardından bu sorunların çözümlerini bulabilmelerini sağlamaktır.

Son 30 yılda tüm dünyada yaşanan değişim, iş dünyasından sosyal hayata her şeyi etkilediği gibi avukatlık mesleğini de etkilemektedir. Mesleğin ihtiyaç duyduğu bu dönüşüm, bu çağı en iyi anlayan genç avukatların bu dönüşüm sürecinde güçlü bir şekilde yer almasıyla mümkündür.

2010 yılı sonunda yaklaşık 24 bin olan İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat sayısı, 2020 sonunda yaklaşık 50 bin olacaktır. İstanbul Barosu’nun yarısından fazlası, 10 yıl altı kıdeme sahip meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. Ancak bu demografik değişikliğe rağmen genç avukatlar baro yönetiminde temsil edilmemektedir. Temsil edilmedikleri için bu kadar büyük bir grubun yaşadığı sorunlar da anlaşılamamakta, bunlara ilişkin gerçekçi hiçbir çözüm sunulamamaktadır.

Genç Savunma olarak, uzun yıllardır duyulmayan genç avukatların sesi ve enerjisi olacağız.

Mesleğimize aşığız. Onu hakkıyla yerine getirebilmek ve ona hak ettiği itibarı kazandırabilmek için büyük bir azim ve kararlılıkla bu yola çıkıyoruz. Ve tüm ümidini gençlikte gören Atatürk’ün dediği gibi “Mutlaka muvaffak olacağız!”.