Fazla mesai sorunu

Fazla mesai sorunu

Bağlı çalışan avukatlar, çok uzun saatler çalışmalarına rağmen bunun karşılığını alamamaktadır. Mesleğin başındaki birçok arkadaşımız, bu yüzden mesleğe küsmekte ve avukatlığı bırakmaktadır. Dişini sıkarak mesleğe devam eden arkadaşlarımız ise yaşadıkları bu sorun karşısında çaresizlik içinde bulunmaktadır.

Avukat sayısındaki korkunç artış

Bugün artık her üniversitede açılan hukuk fakülteleri nedeniyle, avukat sayısında inanılması güç bir artış gerçekleşmektedir. Avukata olan talepte önemli bir artış gerçekleşmezken, avukat sayısındaki bu korkutucu artış, mesleğin itibarını zedelediği gibi avukatların maddi durumlarını da dramatik bir şekilde kötüleştirmektedir.

Düşük ücret sorunu

Avukat sayısındaki artışla birlikte yaşanan bağlı çalışan avukatların ücretlerindeki düşüş, İstanbul şartlarında yaşamayı imkansız hale getirmektedir. Toplumun saygın bir kesimini oluşturan avukatlar, geçim sıkıntısını düşünmekten mesleklerini istedikleri şekilde icra edememektedir.

Stajyer Avukatlar

Stajyer avukatların içerisinde bulundukları durum kelimenin tam anlamıyla korkunçtur. Ücretsiz veya asgari ücretin altında çalıştırılan, mobbinge maruz kalan, fazla mesai yapan ve tüm bunların yanında stajyer olduğu için saygı görmeyen stajyer avukatların yaşadıkları sıkıntıların artık en üst düzeyde gündeme getirilmesi gerekmektedir.

Aidat sorunu

Mesleğin başındaki avukatlar, geçim sıkıntısı içerisinde bir de baro aidatını düşünmek zorundadır. Bu nedenle mesleğe başlayan avukatlardan ilk 3 yıl aidat alınmamalıdır.

Avukatlar için paylaşımlı ofis

Kendi bürosunu açmak isteyen avukatlar, büyük bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Baro tarafından kurulacak paylaşımlı ofisler ile düşük bir ücret karşılığında avukatların kendi bürolarını açarak müvekkillerini ağırlaması, işlerini yürütebilmesi sağlanmalıdır.

Cinsiyet Eşitsizliği

Ülkemizin en büyük bürolarının çalışanlarının çok büyük bir bölümünü kadın avukatlar oluştururken, bu büroların ortaklarının çok büyük bir bölümünü erkek avukatlar oluşturmaktadır. Kadın avukatların girişimciliği desteklenmelidir.

Mobbing sorunu

Avukatlık, toplumun en saygın mesleklerindendir. Özellikle bağlı çalışan avukatlar, sıklıkla mobbinge maruz kalmaktadır. Bu durum o kadar yaygın bir hale gelmiştir ki, olağan kabul edilmekte ve bu avukatların sesi hiçbir şekilde duyulmamaktadır.